УСЛУГИ

Проектиране и изработка на потребителски системи за задвижване на транспортни машини и системи за управление на технологични процеси и инсталации. Преустройство на задвижването и управлението на стари електрокари –високоповдигачи, платформи, влекачи.

Преустройство на на задвижването и управление на стари релсови платформи за заводски транспорт с товароподемност до 56 тона. Проектиране, изработка и пуск на система за управление на релсов трансбордьор с товароносимост 190 тона.

Преустройство на системи за задвижване и управление на самоходни авиациони стълби.

Изработка на ел. табла за управление на индустриални технологични процеси Изработка на ел. табла по поръчка за електрозадвижване и управление на машини и съоръжения и технологични линии за напрежение до 1000V и мощност до 500KW.

Комплектна серия ел. табла за управление на предварителна подготовка на производство на тютюни в „Благоевград БТ” АД гр. Благоевград. Система за управление на сушилни инсталации за положителни и отрицателни плочи за панцерни акумулаторни батерии за „Електрохит” АД гр. Пазарджик

Сервиз и ремонт на доставени продукти и системи Гаранционен и извънгаранционен сервиз на доставените ел. уредби, системи за задвижване и техните компоненти. Сервиз и поддръжка на внедрените идивидуални системи и технически продукти.

Контакт

АдресСтадион 16
Пловдив, 4000

Телефон032 632 446

Имейл te91@te91.com