ИMПУЛСНИ РЕГУЛАТОРИ

Транзисторни импулсни регулатори за управление на ел. двигатели за постоянен и променлив ток за напрежение от 12V до 120V и максимален ток от 50А до 600А.

ОРГАН КОМАНДЕН ТИП OKR

Командният орган представлява електронен преобразувател и служи за задаване скоростта на движение на електрокара. Чрез ротационно преместване вала на органа се задава определено изходящо напрежение, респективно определена скорост. Той преобразува ротационното премесване...
Още

ИMПУЛСНИ РЕГУЛАТОРИ

Транзисторни импулсни регулатори за управление на ел. двигатели за постоянен и променлив ток за напрежение от 12V до 120V и максимален ток от 50А до 600А.

МОТОЧАСОВНИЦИ И УРЕДИ ЗА КОНТРОЛ

Броячи на импулси с честота до 1 KHz . Моточасовник с натрупване до мах 99999.99 Бордови уреди и специализирани апарати за контрол за електрокари, мотокари и др. транспортни машини.

DC КОНТАКТОРИ И РАЗЕДИНИТЕЛИ

Постоянно токови контактори за напрежение от 12V до 80V и максимален ток от 50А до 500А. Щепселни разединители за напрежение до 600V и ток до 350А.

ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА НАПРЕЖЕНИЕ

Зарядни устройства за акумулаторни батерии за напрежение от 12 V до 80 V и капацитет от 170 Ah до 800 Ah. Понижаващи DC/DC преобразуватели на напрежение - вход от 48V до 80V и изход 12V или 24V и с ел. мощност от 100W до 300W.

АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

Стартерни, тягови и стационарни акумулаторни батерии за напрежение от 12V - 800V и капацитет от 9Ah до 800Ah.

СЪЕДИНИТЕЛИ

Кабелни накрайници и съединители за елекрическо свързване на едножични и многожични кабели, на ел. оборудване и апаратура.

БИТОВИ ТЕРМОСТАТИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ И ТЕРМОКОНТРОЛЕРИ

Битови термостати за следене и поддържане и/или изменение по програма на температурата в помещения в диапазон от 15С до 35С. Специализиран и термоконтролери по задание на потребителите.

ЕЛ ЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

Комплектни ел. табла за електрозадвижване с импулсни регулатори за всички видове електрокари с товароподемност до 5 тона - високо повдигачи, платформени, транспортни колички и специализирани транспортни машини с ел. захранване.

ЕЛ ТАБЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Ел. табла по поръчка за електрозадвижване и управление на машини, съоръжения и техноло г ични линии за напрежение до 1000V и мощност до 500KW.

Контакт

АдресСтадион 16
Пловдив, 4000

Телефон032 632 446

Имейл te91@te91.com