СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОКАРИ

Системите за управление за електрокари:

 • управляват електрозадвижването на хода, на хидравликата, на сервозадвижване на волана, на всички спомагателни подсистеми инсталирани на борда на електрокара
 • притежават команден панел и/или операторски интерфейс за управление на работата на електрокара и визуализция на работните параметри и контрол на изразходваните моточасове
 • потребителски комуникационен интерфейс за връзка с обслужващия и сервизния персонал
 • всички системи и подсистеми са свързани в CAN комуникационна мрежа.

Нашите уредби управляват:

 • ЕЛЕКТРОКАР - ВИСОКОПОВДИГАЧ - товароподемност от 1250кг до 3000кг, височина на подема до 3м; тежки високоповдигачи – товароподемност 3500кг до 8000кг, височина на подема до 3м.
 • ЕЛЕКТРОКАР – ПЛАТФОРМЕН – за товароносимост 1000кг, 2000кг и 3500кг и тежки платформени електрокари за товароносимост 5000кг, 10000кг и 15000кг
 • ЕЛЕКТРОКАР – ВЛЕКАЧ – с теглително усилие до 400 кг.
 • РИЧ ТРАК - с товароподемност 1600 кг и височина на подема до 6м.

Спесификации на електрозадвижването:
Вид - DC и AC.
Напрежение на акумулаторната батерия – от 24В до 80В
Ел. мощност на задвижващите електромотори:

 • За хидравлика за сервозадвижване – от 0,75 KW до 2,5 KW
 • За хидравлика за подем - от 3 KW до 30 KW
 • За хода - от 3 KW до 25 KW

Максимален ток на електромоторите – до 650А.
Вид на силовото задвижване за хода – еднодвигателно и двудвигателно.
Силово управление на електрозадвижването – MOSFET регулатори за скорост на фирмата CURTIS INSTRUMENTS.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА МАНЕВРЕНИ ЛОКОМОТИВИ

Проектиране и доставка на комплектни системи за управление на маневрени локомотиви.

Системите за управление за маневрени локомотиви изпълняват:

 • управление на работата на машината в режим на местно управление или в режим на дистанционно управление /с оператор или без оператор на борда на машината/.
 • управление на електрозадвижването на хода и на всички спомагателни подсистеми на борда на маневрените локомотиви – за сервозадвижване на волана за двупътни локомотиви, за отопление и вентилация, за управление на компресор, за допълнителни агрегати за осигуряване на други работни функции и движения
 • управление на презареждането на акумулаторната батерия
 • защита и блокировка на изпълнението на определени функции и работни движения или цялостно преустановяване на работата на машината при нарушаване на допустимите режими на експлоатрация, ограничения за параметри и/или нарушаване на работната зона при работа или несанкциониран достъп
 • операторски интерфейс или команден панел за управление на работата на маневрените локомотиви и релсови платформи и визуализция на състоянието на параметрите на локомотива по време на движение и тестване и контрол на изразходваните моточасове
 • потребителски ориентиран комуникационен интерфейс за връзка с обслужващия и сервизния персонал
 • всички системи и подсистеми са свързани в CAN комуникационна мрежа
Системите за управление за маневрени локомотиви

Доставяме комплектни ел. уредби за следните маневрени локомотиви:
МАНЕВРЕНИ ЛОКОМОТИВИ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕЛСИ – с теглително усилие до 80KN.
ДВУПЪТНИ МАНЕВРЕНИ ЛОКОМОТИВИ - движат по релси и по пътна настилка с теглително усилие до 60KN.

Спесификации на електрозадвижването
Вид - DC и AC
Напрежение на акумулаторната батерия – 80В
Ел. мощност на задвижващите електромотори

 • За хидравлика за сервозадвижване – от 0,75 KW до 2,5 KW
 • За компресор - от 6 KW до 14 KW
 • За хода - от 6 KW до 14 KW

Максимален ток на електромоторите – до 650А
Вид на силовото задвижване за хода – еднодвигателно и двудвигателно
Силово управление на електрозадвижването – MOSFET регулатори за скорост на фирмата CURTIS INSTRUMENTS за DC и AC електромотори.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ВЕЛОРИКШИ

Проектиране и доставка на системи за управление за ВЕЛОРИКШИ.

Системите за управление за велорикши изпълняват:

 • плавно регулиране на скоростта на движение
 • управление на презареждането на акумулаторната батерия
 • звукова и светлинна сигнализация при движение
 • контрол на изразходваните моточасове

Фирма "Транспортна електроника 91" ООД доставя ел. уредби за:

 • Двуместни велорикши с обща товароносимост до 200 кг.
 • Четириместни велорикши с обща товароносимост до 350 кг.
Системи за управление за велорикши

Спесификации на електрозадвижването
Вид - DC и AC
Вид на силовото задвижване – еднодвигателно и двудвигателно.
Напрежение на акумулаторната батерия – 24В.
Ел. мощност на задвижващите електромотори - до 3 KW.
Зарядно устройство с изходен ток - до 25А/24В.
Максимален ток на електромоторите –до 300А.
Силово управление на електрозадвижването – MOSFET регулатори за скорост на фирмата CURTIS INSTRUMENTS.

Контакт

АдресСтадион 16
Пловдив, 4000

Телефон032 632 446

Имейл te91@te91.com