За нас

ЗА НАС

Транспортна Електроника 91 ООД е инженерингова фирма основана през 1991г. Транспортна Електроника 91 ООД проектира и произвежда системи за управление за електрически транспортни средства - от идеята до проекта и производството. Системите за управление са предназначени за електрокари, транспортни платформи, маневрени локомотиви, конверсия на електромобили и електромобили.

Основен приоритет

ЕКОЛОГИЧНО, ЕФЕКТИВНО И ИНТЕЛИГЕНТНО управление, чрез електрозадвижване. Електрическото задвижване е критерий за актуална концепция на всяка новопроектирана транспортна машина отговаряща на изискванията на днешното време.

Предоставяме цялостен комплект от предложения за екологични и максимално ефективни транспортни машини и проекти. Гъвкавост, адаптивност и технологичност е характеристиката на предлаганите системи и решения. Максималната специализация към потребностите на приложението осигуряват високата и непостижима с други средства ефективност при експлоатацията.

Средстава за постигане

  • управление на електрозадвижването и енерговъзстановяването
  • разпределени системи за електрозадвижване
  • интегрирани системи за задвижване
  • управление на състоянието на разреждане и презареждане на използуваните източници на енергия.

Системите за задвижване и управление са, както за отделен агрегат, така също и комплектни интегрирани системи за управление на работните движения и осигуряване на технологичните параметри на основните и спомагателни системи за цели електрически транспортни средства или транспортни работни машини, включващи източника на енергия, електрозадвижването, комуникацията и енерговъзстановяването.

ПРОДУКТИ

Управление на Електрокари

Управление на Електрокари

управляват електрозадвижването на хода, на хидравликата, на сервозадвижване на волана, на всички спомагателни подсистеми инсталирани на борда на електрокара...
Още

Управление на Маневрени Локомотиви

Управление на Маневрени Локомотиви

Проектиране и доставка на комплектни системи за управление на маневрени локомотиви...
Още

Управление на Велорикши

Управление на Велорикши

Проектиране и доставка на системи за управление за велорикши.
Още

Системи за Задвижване за Електромобили

Системи за Задвижване за Електромобили

Системите за задвижване за електромобили предлагат високоефективни електромотори, управляващи контролери и програмно осигуряване...
Още

Системи за конверсия

Системи за конверсия

Конверсията е възможност за изработка на електромобил на база съществуващ автомобил с ДВГ...
Още

Компоненти

Компоненти

Импулсни регулатори, моточасовници и уреди за контрол, dc контактори и разединители, зарядни устройства и преобразуватели на напрежение...
Още

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРТНЬОРИ

Балканкар Рекорд
Curtis / Balkan
Апекс Сервиз
Димекслифт Груп
РАД инженеринг
Експрес Сервиз
София Мед
Коортех
Zivan
Sevcon
ДИ-ВЕН
Искра Силатроник

СЪОБЩЕНИЕ

ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 ООД успешно участва в европейски процедури:

през 2014г. с проект "ИЗСЛЕДВАНЕ КОНВЕРСИЯТА НА АВТОМОБИЛИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ЦЕЛИ" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.06-0069-C0001 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия"

и през 2020г. с проект BG16RFOP002-2.073-25261 по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Контакт

АдресСтадион 16
Пловдив, 4000

Телефон032 632 446

Имейл te91@te91.com